Dofinansowanie domów energooszczędnych

Każda osoba, która pragnie nabyć mieszkanie na osiedlu Passivia może ubiegać się o dofinansowanie do domu pasywnego w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prezentowane domy uzyskają certyfikat Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej. Dzięki temu, że zostały one pozytywnie zweryfikowane, a ich projekty spełniają wymagania NFOŚiGW, możemy Państwu zaoferować możliwość uzyskania dopłaty z NFOS.

Dofinansowanie domów energooszczędnych jest bardzo opłacalnym rozwiązaniem i z pewnością ucieszy każdego zwolennika funkcjonalnego budownictwa pasywnego.

Jak to wygląda w praktyce? Po podpisaniu umowy z naszą firmą, składacie Państwo w wybranym banku odpowiednie dokumenty w celu otrzymania kredytu z dopłatą. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, potwierdzeniu standardu energetycznego mieszkania oraz podpisaniu umowy z bankiem, dopłata do domu pasywnego będzie przekazana na Państwa konto kredytowe.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.

Dopłaty z NFOŚiGW - kilka słów o programie.

Program przewidujący dofinansowanie domów energooszczędnych został opracowany w 2012 r. Jego pełna nazwa to "Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych". Ma on na celu wesprzeć oraz propagować budownictwo pasywne. Założeniem było także uniknięcie emisji dwutlenku węgla na pułapie ok. 50 tysięcy ton rocznie. W efekcie ma być wybudowanych ok. 16 tys. mieszkań i domów pasywnych.

Beneficjenci programu

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, które budują domy jednorodzinne bądź pragną je zakupić u dewelopera domów jednorodzinnych i mieszkań w domach wielorodzinnych. Dotyczy to więc tylko i wyłącznie rynku pierwotnego. Dopłata do domu pasywnego jest jednorazowa a co najważniejsze bezzwrotna. Jednak wymagane jest, aby na jego budowę zaciągnąć kredyt w jednym z banków, które współpracują z funduszem. Wyboru można dokonać pomiędzy siedmioma instytucjami bankowymi. Są nimi: Bank Polskiej Spółdzielczości, SGB-Bank, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Zachodni WBK SA, Getin Noble Bank, Nordea Bank Polska oraz Deutsche Bank PBC.

Wysokość dopłat

Opracowanie programu dofinansowania do domów pasywnych nie byłoby możliwe bez poznania odpowiedzi na pytania: ile powinno wynosić dofinansowanie, aby inwestor był zainteresowany wybudowaniem lub nabyciem domu energooszczędnego oraz jaka ilość osób weźmie udział w projekcie przy danym poziomie dopłaty. W związku z tym, w marcu i kwietniu 2012 r. firma Biostat na zlecenie NFOŚiGW przeprowadziła badanie popytu na grupie 600 respondentów, którzy mieli do wyboru trzy klasy energetyczne - 15, 30 i 50 kWh/,kw. Eksperci przeanalizowali najbardziej charakterystyczną opcję dla domów energooszczędnych, czyli zużycie energii o wartości 15kWh/mkw. rocznie. Jak wynika z badań, dopłatą w wysokości 40 tys. zł była zainteresowana co trzecia osoba pragnąca zainwestować w dom pasywny. Natomiast dofinansowaniem obejmującym 15 tys. zł - co piętnasta osoba, która chce inwestować w mieszkanie w budownictwie pasywnym.

Można sądzić, że wyniki przeprowadzonych analiz nie były wystarczająco zadawalające, gdyż zdecydowano się podnieść wysokość dotacji, a kwotę dofinansowania uzależniono od rodzaju nieruchomości oraz jej zapotrzebowania na energię. W 2013 r. NFOŚiGW przewiduje dopłaty w następujących kwotach brutto:

  • niskoenergochłonne budynki jednorodzinne - 30 tys. zł,
  • pasywne domy jednorodzinne - 50 tys. zł,
  • niskoenergochłonne mieszkania w budynkach wielorodzinnych - 11 tys. zł,
  • mieszkania w standardzie pasywnym - 16 tys. zł.

Domem pasywnym nazywamy nieruchomość, w której zużycie energii na ogrzewanie i wentylację jest mniejsze niż 15kWh/mkw. rocznie. Natomiast w przypadku budynku niskoenergochłonnego, wartość ta kształtuje się na poziomie maksymalnie 30kWh. Dla porównania - domy i mieszkania wybudowane w oparciu o technologie tradycyjną zużywają ok. 100-120 kWh/mkw. rocznie.

Warunki otrzymania dofinansowania

Realizacja inwestycji w standardzie pasywnym objęta jest ścisłym nadzorem oraz dotyczy dwukrotnej weryfikacji projektu budynku. Pierwsza z nich dotyczy sprawdzenia jego zgodności z wymogami programu dotacji, natomiast druga dokonywana jest przy finalizacji budowy i odnosi się do poprawności wykonanych prac.

Aby otrzymać dofinansowanie, inwestor jest zobowiązany do zebrania i przedstawienia dokumentów potwierdzających zakończenie prac budowlanych, oddania nieruchomości do użytkowania oraz uzyskania odpowiedniego poziomu zużycia energii istniejącego budynku. Należy pamiętać, że dopłatą objęte są tylko i wyłącznie budowle mieszkalne. Jeśli inwestor będzie chciał prowadzić ewentualną działalność gospodarczą, wówczas może to robić tylko w części mniejszej nieruchomości. Jednak w takim przypadku dopłata będzie proporcjonalnie niższa.

Budowa nieruchomości w standardzie pasywnym nie może przekroczyć trzech lat od dnia podpisania umowy z bankiem. Od dopłaty będzie także trzeba odprowadzić podatek dochodowy. Można pozyskać tylko jedno dofinansowanie w programie, a koszt budowy lub zakupu musi być wyższy od dotacji. Kwota dopłaty musi przekraczać wysokość kosztów kwalifikowanych. Koszty te mogą być związane z nabyciem i montażem elementów konstrukcyjnych budowli (np. ściany, dachy) oraz ogrzewania i wentylacji. Może nimi zostać objęty także projekt oraz proces weryfikacji poziomu energooszczędności. W kosztach kwalifikowanych nie ujmuje się wykończenia nieruchomości.

Słowem podsumowania...

Dotacja z NFOŚiGW jest doskonałym pomysłem i wsparciem dla wszystkich osób, które planują wybudować lub kupić domy pasywne. Dofinansowanie do tego typu projektów z pewnością odciąży budżet, który i tak w przypadku budownictwa energooszczędnego musi opiewać na pokaźną sumę. Jednak wybudowanie nieruchomości w standardzie pasywnym jest bardzo opłacalną inwestycją, której korzyści finansowe uwidocznią się w przyszłości, natomiast mieszkalne już od pierwszego dnia eksploatacji pomieszczeń. Dla porównania weźmy pod uwagę różnicę między kosztem ogrzewania w budownictwie tradycyjnym i pasywnym. Ogrzanie gazem ziemnym domu o metrażu 150 mkw, dobrze ocieplonego, wybudowanego w technologii tradycyjnej kosztuje ok. 5 tys. zł rocznie. Koszt ten w przypadku domu pasywnego nie powinien przekroczyć 1 tys. zł (80% mniej!). Co prawda wybudowanie nieruchomości energooszczędnej kosztuje więcej niż w przypadku tradycyjnej (o ok. 20 %), ale inwestycja ta z biegiem czasu z pewnością przyniesie zyski.

Kontakt:
tel. 665-48-66-99
Formularz kontaktowy